یک) توسعه زیر ساخت های عمرانی و راهسازی

  • کد خبر : 129
  • سه شنبه, 10/02/1399 - 00:25
دستاورد

 " در موشن گرافی زیر عملکرد دولت های نهم و دهم به صورت تفصیلی و مقایسه ای در بخش توسعه زیر ساخت های عمرانی و راهسازی ارائه داده شده است." 

دستاورد 3

  • کد خبر : 99
  • یکشنبه, 09/30/1399 - 15:34
وسایت دکتر احمدی نژاد
333333

دستاورد 1

  • کد خبر : 97
  • یکشنبه, 09/30/1399 - 15:33
وسایت دکتر احمدی نژاد
11111

دستاورد 1

دستاورد ها