جوانان

  • کد خبر : 116
  • دوشنبه, 10/01/1399 - 23:23
جوانان

   حقيقت اين است كه جوانان ما امروز بھترين، پاكترین ، مصمم ترين ، خلاق ترين و صميمي ترين جوانھاي روي زمين ھستند. به عنوان كسي كه تقريباً با مسائل دنيا آشناست و ملتھا و شرايط گوناگون كشورھا را مي شناسد، اينجا بايد با افتخار اين مسئله را اعلام كنم كه امروز جوانھا در ايران حقيقتاً از ھمه جھات بھترين ھستند : چه در انديشه، چه در ايمان، چه در پاكي، چه در صلابت، چه در ھمت و چه در اراده ! 

 جوانھاي ما علاوه بر اينكه اميد آينده ملت ما ھستند و بزرگ ترين سرمايه ملت ما براي فتح قله ھاي بلند ھستند، ھمين امروز ھم و در دوره جواني خود ھم مؤثرترين قشر جامعه ھستند. امروز وقتي ما اندازه گيري مي كنيم در اقشار گوناگون مي بينيم ھمه ويژگيھاي خوب در جوانھا غلظتش و نسبتش بالاتر از بقيه اقشار است: ايمان و زلال و پاكي ، عبادت ، كار و تلاش ، خلاقيت و نوآوري ، تعھد و عشق به آينده كشور و دلسوزي براي كشور  و ... ھمين امروز ھم جوانھا در ايجاد نشاط، در ايجاد شور ، در حركت دادن جامعه، در دميدن روح پاكي و آرماني در متن جامعه نقش اول را دارند

ما خدا را شكر مي كنيم كه جوانھاي ايران زمين امروز پرچمدار تعالي، پرچمدار كمال و آزادگي و شرف براي ھمه جوانان جھان ھستند .

جوانان عزیز! خودتان را آماده كنيد، با خود سازي!

كسي كه خودش را نساخته باشد نمي تواند براي جامعه مفيد باشد. كسي كه دنبال قدرت، ثروت و برتري جويي باشد، در وجودش خودخواھي و حسادت و كينه ورزي باشد، اين نمي تواند براي جامعه مفيد باشد.
مي بينيم كه در دنيا ھم چنين آدمھايي حاكم اند و دنيا را تبديل کرده اند به يك جھنم سوزان! كساني كه مدعی علم و تمدنند اما با بی فرهنگی سطح كار علمي را آنقدر پايين پايين آورده اندكه فقط در خدمت منافع شخصي يا گروهي خلاصه شده يا ابزار تسلط و سركوب ديگران و تبديل به بمب، موشك، جنگهاي ميكروبي ، هارپ و غير هارپ شده ! این سقوط انسان است ! من ايمان دارم كه جوانهاي عزيز امروز اين سرزمين مسئوليت خودشان را به خوبي مي شناسند و انشاءالله با همت بلند خودشان ايران عزيز را بر بام همه عالم خواهند نشاند.

جوانان عزیز !  حقایق انسانی و الهی را باید در خودتان نهادينه كنيد، محكم كنيد، زوايا را بشناسيد، آرمانها را بعداً در عمل پياده كردن شرط است و لازمه اش این است که اين حقایق را خوب هضم کرده باشید؛ دوران جوانی و دانشجويي فرصت بسيار مناسبي است برای خودسازی .

برای مطالعه و مشاهده مطالب بیشتر می توانید به فایل های پیوست فیلم ، صوت و متن مراجعه کنید

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/116
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد


    نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه