متن مصاحبه با القبس کویت

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

●     القبس: در دوسال گذشته ایران شاهد اعتراضات مردمی گسترده‌ا‌ی -اکثراً با انگیزه‌های اقتصادی و علیه گرانی معیشت بوده است؛ به نظر شما چرا ایرانیان برای مطالبه حقوقشان، به اعتراضات خیابانی روی آورده‌اند؟

 دکتر احمدینژاد: کشور و همه امور آن متعلق به ملت آن است و آنان صاحب اختیار هستند. اعتراض و انتقاد حق طبیعی مردم است و طبق قانون اساسی باید شرایطی فراهم شود که آحاد مردم بتوانند با آزادی کامل و بدون هرگونه واهمه و نگرانی از تبعات آن، نظرات، انتقادات و اعتراضات خود را نسبت به امور گوناگون و عملکرد مسئولان، ابراز نمایند.

اساساً یکی از اهداف اصلی ملّت ایران در انقلاب عظیم سال ۱۳۵۷ آزادی و به ویژه آزادی نقد عملکرد مسئولان بوده است.

ملّت ایران یک ملّت فرهنگی و متمدن است و هرگز اهل خشونت و یا درگیری نیست و اگر شرایط مناسب برای اظهار نظر فراهم گردد، به طور کاملاً منطقی، قانونمند و سازنده عمل خواهد کرد و از همه حقوق قانونی خود بهره خواهد برد.

اینجانب در سال‌های گذشته چندین بار این موضوع را به مسئولین کشور تذکر دادهام و حتی چند بار به طور رسمی درخواست صدور مجوز اجتماع مردم برای نقد عملکرد مسئولین را ارائه دادهام.

هر نوع اعمال محدودیت و یا خشونت در برابر مردم مخالف روح انقلاب و صریح قانون اساسی جمهوریاسلامی و موجب افزایش فاصله بین زمامداران و مردم و نهایتاً به ضرر نظام خواهد بود.

 

●     القبس: آیا تنها دلیل فروپاشی اقتصادی همانطور که دولت کنونی می‌گوید، تحریم‌های آمریکاست؟ و اگر این درست است، چرا ارز و اقتصاد قبل از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۵+١ در وضعیت بهتری بود؟

 دکتر احمدینژاد: تحریمها مهم است و کاری ضد انسانی توسط قدرتهای مستکبر برای سلطه بر ملتها است. اما میزان اثرگذاری آن به نحوه مدیریت داخل کشور بر می گردد.

مردم ایران معتقدند که مدیریت اعمالی در بخش اقتصاد و سیاست نه تنها با منافع ملی سازگاری ندارد بلکه با آرمان‌های انقلاب و خواست عمومی ملت نیز فاصله زیادی دارد و موجبات آسیبهای جبران ناپذیر بر اقتصاد، روحیه و منافع ملی و روابط کشور ایران در محیط بینالملل را فراهم کرده است که این همان خواست دشمنان ملتها و قدرتهای فاسد جهانی است.

اینها همه در حالی است که اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای کمنظیر و استعداد شکوفایی و رشد سریع است و با مدیریت صحیح و مردمی به سرعت در ردههای بالای جهان قرار خواهد گرفت.

 

●     القبس: دیدگاه جناب احمدی‌نژاد برای حل و فصل اختلافات بین ایران و عربستان چیست؟

 دکتر احمدینژاد: ایران و عربستان دو کشور بزرگ، مهم و اثرگذار در منطقه و بینالملل هستند. در رابطه تاریخی دو کشور اختلاف قابل توجهی وجود ندارد. دوستی، همکاری، هماهنگی و همراهی دو کشور خواست دو ملت و موجب تغییر شرایط منطقه و اتحاد بین ملتها و بروز فرصتهای طلایی جهت استقرار صلح و آبادانی و پیشرفت برای تمام کشورها خواهد بود.

اختلاف دو کشور بیشتر تحت تاثیر دخالت دشمنان ملتها و قدرتهای فرامنطقهای است که برخی اشتباهات مقامات دو کشور به آن دامن زده و موجبات اثرگذاری سیاستهای خصمانه بیگانگان را فراهم خواهد آورد.

اختلاف و رقابت و یا خدای ناکرده درگیری بین دو کشور هیچ طرف برندهای نخواهد داشت و اصولاً به ضرر دو کشور و همه کشورهای منطقه و صرفاً به سود دشمنان ملتهای دوست و برادر در منطقه حساس خلیجفارس و خاورمیانه خواهد بود.

تحت هر شرایط، مقامات دو کشور باید هوشيار باشند و از دخالت عوامل و متغیرهای مخالف منافع دو ملت در روابط دو جانبه ممانعت به عمل آورند و اختلافات سیاسی را با تدبیر و گفتگو در شرایط احترام و اعتماد کامل حل و فصل نمایند.

دو طرف باید به منافع عظیم همدلی و اتحاد بین دو کشور و تأثیرات گسترده آن در جهت برقراری ارزشهای انسانی و صلح و برادری در منطقه و جهان بیندیشند و از وسوسه خَنّاسان اجتناب نمایند.

 

●     القبس: عربستان معتقد است که: «ما در مورد امور داخلی ایران هیچ دخالتی نمی‌کنیم درحالی‌که ایران در امور کشورهای عربی متعددی دخالت می‌کند.» چرا ایران بر دخالت در امور کشورهای عربی منطقه اصرار دارد؟

 دکتر احمدینژاد: در سؤال قبل پاسخ این سؤال شما را دادم. طرفین اتهاماتی را متوجه یکدیگر مینمایند اما بحث من تعیین مقصر در به وجود آمدن وضع موجود نیست بلکه از یک سو اصرار و تأکید بر ضرورت برادری و همکاری و توجه به ظرفیتهای عظیمی است که در سایه این برادری ظهور میکند. ظرفیتهایی که به نفع همه ملتها به ویژه ملتهای منطقه است و از سوی دیگر توجه دادن به خسارتهای سنگینی است که رقابتها و درگیریها به همه ملتها وارد می کند.

 

●     القبس: برخی از رسانه‌ها در ایران به این موضوع اشاره کرده‌اند که رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد یکی از مهمترین شخصیت‌هایی بوده است که از ابتدای اعتراضات در سوریه موافق برکناری رئیس‌جمهور بشاراسد بوده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

دکتر احمدینژاد: من در موضع دخالت در امور دیگران نیستم ولی عمیقاً معتقدم که نظرات مردم در تمام سرزمینها و کشورها بدون استثناء باید ملاک زمامداری قرار گیرد.

بروز برخی اختلاف نظرات در نحوه اداره کشورها امری طبیعی است لیکن راه رفع این اختلافات از مسیر جنگ و درگیری نمی گذرد. تنها ملاک و معیار قطعی، عقلانی و انسانی، نظر مردم است.

حق تعیین سرنوشت متعلق به آحاد مردم در سراسر جهان از نژادها، مذاهب، فرهنگها و اقوام گوناگون است و احدی تحت هیچ شرایطی اجازه تحدید یا سلب این حق خدادادی را ندارد.

تنها راه حل اختلافات در سرزمینها، عدم مداخله دیگران و مراجعه به آراء عمومی و فرصت دادن به خواست و اراده مردم جهت جاری شدن در امور گوناگون مربوط به اداره کشورها است.

 

●     القبس: نظر شما در مورد برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضاتی که در سوریه به صورت مسالمت‌آمیز آغاز و به اعتراف شخص بشاراسد، به مدت شش ماه به همین‌ صورت ادامه یافت، چیست؟

دکتر احمدینژاد: در پاسخ به سؤال اول شما دیدگاهم را درباره این امر بیان کردم.

 

●     القبس: شما چه راه‌حلی را برای پایان دادن به وضعیت فرسایشی که در سوریه در جریان است و تاوان آن را همگان پرداخت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنید؟

 دکتر احمدینژاد: تنها راه حل در اینگونه مسائل عدم دخالت دیگران و مراجعه به آراء مردم و فرصت دادن به اراده عمومی جهت حاکم شدن بر سرنوشت کشور است. کشور متعلق به همه شهروندان است و هیچ فرد و گروهی حق ممتاز و یا اجازه برتری بر دیگران ندارد.

 

●     القبس: فرهیختگان جامعه عربی معتقدند که ایران از سال ١٩٧٩ هیچگاه درگیر ماجرایی نشده بود که اینگونه آنچنان که درمورد سوریه اتفاق افتاد وجهه‌اش را مخدوش کند. آیا بشاراسد ارزش این همه هزینه آن هم از حساب مردم ایران را داشت؟

 دکتر احمدینژاد: از آنجا که منطقه ما مرکز فرهنگ و انرژی جهان و در معادلات بینالمللی بسیار مؤثر است، قدرتهای جهانی دائماً به دنبال تسلّط بر کشورهای ما هستند. ایجاد درگیری و اختلافات درون ملتها از یک سو و بین کشورهای منطقه از سوی دیگر جزئی از برنامههای آنان برای ایجاد خاورمیانه جدید است که به معنای تجزیه و تضعیف تمامی کشورها و ملتهای منطقه خواهد بود.

آنان اصرار دارند که هیچ یک از کشورهای منطقه در مسیر پیشرفت و اقتدار قرار نگیرند.

آنان میخواهند همه ضعیف و با یکدیگر درگیر و عقب افتاده باشند تا فرصت وحدت، پیشرفت، اقتدار و تأثیرگذاری بر مناسبات بین المللی از آنان سلب شود.

معتقدم برنده اصلی تمامی درگیریهای منطقه سلطهگران و صهیونیسم بینالمللی هستند.

 

●     القبس: فرمانده فلسطینی «محمود الزهار» در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که در سال ٢٠٠۶ هنگامی که از ایران بازگشته ٢٢میلیون دلار را در کیف‌های دستی با خود از ایران خارج کرده است، ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی معتقدند که در مورد چنین پول‌هایی مردم ایران در اولویت هستند، نظر شما چیست؟

 دکتر احمدی نژاد: درباره پولهایی که مطرح شده است اطلاع خاصی ندارم.

 

●     القبس: در هفته‌های آینده دولت آمریکا تغییر کرده و شخص جدیدی که در تعامل با ایران دیپلماسی را بر اعمال تحریم ترجیح می‌دهد، بر سر کار می‌آید، جناب احمدی‌نژاد آیا فکر می‌کنید که بایدن به توافق هسته‌ای با همین ساختار کنونی‌اش، بازمی‌گردد؟

 دکتر احمدینژاد: به نظرم سیاستهای خارجی آمریکا توسط هیأت حاکمه پشت صحنه تنظیم می شود و رؤسای جمهور نقش تعیین کنندهای در آن ندارند. از نظر من تفاوتی نمیکند که چه کسی رئیسجمهور آمریکا شود. مهم سیاستها است که باید عوض شود. نباید از خاطر برد که تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در دوره ریاست دموکراتها بر کاخ سفید وضع و اعمال شده است.

 

القبس: بعد از آمدن بایدن در صورت از سر گیری مذاکرات بین ایران و واشنگتن، ایران چه شروطی خواهد داشت؟

 دکتر احمدی نژاد: معتقدم هر نوع گفتگو و توافق باید بر پایه اصول متقن و اساسی یعنی احترام متقابل و عدالت باشد. در غیر این صورت منجر به حل و فصل مسائل و اختلافات نخواهد شد.

برجام یک سند زنده و آشکار در این رابطه است. توافق یک جانبه نمیتواند پایدار باشد و چنانکه دیدیم نمی تواند مشکلات را مرتفع سازد.

 

●     القبس: جناب احمدی‌نژاد، یک رسانه ایرانی نزدیک به اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور گزارشی از آخرین نظرسنجی در مورد انتخابات پیشرو منتشر کرده است که در آن اسم شما پیشتاز تمامی اسامی مطرح شده، بوده است؛ چرا در این نظرسنجی پیشتاز بوده‌اید، و این محبوبیت را چگونه بدست آورده‌اید؟

 دکتر احمدینژاد: همانگونه که امام علی(ع) فرمودند : تزکیة المرء لنفسه قبیح

 

●     القبس: آقای احمدی‌نژاد آیا برای انتخابات ٢٠٢١ کاندیدا می‌شوید؟ و پیش‌بینی شما در مورد تأیید شما توسط شورای نگهبان چیست؟

 دکتر احمدینژاد: امروز مسأله ما انتخابات نیست و مسائل مهمتری در کشور و منطقه و جهان در جریان است که وظیفه انسانی اولویت دادن به آنها است.

درباره انتخابات ریاستجمهوری ایران در وقت مناسب اگر لازم شد مسائلی را مطرح خواهم کرد.

●     القبس: در سال ٢٠٠٩ اعتراضاتی به نام «جنبش سبز» آغاز شد، این جنبش ادّعا داشت که در انتخابات تقلب شده و کاندیدای آن دوره یعنی میرحسین موسوی، برنده انتخابات شده است. امروز ارزیابی شما از آن دوره چیست؟ آیا واقعا تقلبی صورت گرفته بود؟ نظر شما در مورد حصری که میرحسین‌ موسوی و کروبی همچنان در آن هستند چیست؟

 دکتر احمدینژاد: کسانی که ادّعای تقلب در انتخابات 1388 را داشتند خودشان علناً آن را پس گرفتند. بارها اعلام کردهام از حصر و یا زندانی شدن هیچ کس راضی نیستم.

●     القبس: آقاى احمدی‌نژاد، از امير جديد كويت چه انتظاری براى حل اختلاف بين ايران و جهان عرب دارید؟

دکتر احمدینژاد: در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها اصل بر وحدت و همدلی بر پایه احترام و عدالت است. ما به طور اصولی از ایجاد وحدت و رفع اختلاف بین ملت‌ها و دولت‌ها استقبال میکنیم و خواهان توسعه آن به همه کشورها و ملت‌های منطقه هستیم. تلاش‌های دلسوزانه باید در خدمت وحدت و بسط برادری بین همه ملت‌ها باشد. از همه مقامات کشورها به ویژه امیر محترم کویت که روابط خوبی با کشورهای همسایه دارند انتظار می رود که بیش از پیش در این راستا تلاش نماید. از چندین سال قبل از انقلاب ایران، قدرت‌های فرامنطقهای و برخی کجاندیشان و بدخواهان در کشورهای منطقه با طراحی و توطئه، مانع از اتّحاد برادران شدهاند .آنان با مسئلهسازی کاذب و در جهت منافع نامشروع خودشان دائماً ایجاد تنش می نمایند.

 

منبع :https://alqabas.com/article/5831244

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/323
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد


دیدگاه‌ها

  1. محمدمهدی | دوشنبه, 10/22/1399 - 00:42

    احمدی نژاد دوست داریم خیلی زیاد ... ای کاش میتونستیم کاری انجام بدیم تا شما دوباره به قدرت برگردید و کشور را رونق بدید و فاصله طبقاتی رو دوباره کم کنید ... امیدوارم سال 1400 به عنوان کاندیدای مردمی در انتخابات حضور داشته باشید.

  2. نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه