بانوان عامل رشد و تعالی جامعه

  • کد خبر : 325
  • سه شنبه, 10/23/1399 - 23:27

باید امکان حضور و اثرگذاری اجتماعی زنان را فراهم کنیم تا همه توانایی های جامعه در خدمت تعالی جامعه و حرکت عمومی بسوی کمال انسانی به حرکت درآید، حضور بانوان در دولت يك اتفاق بزرگ است كه موجب اعتماد به نفس زنان كشور و ايجاد انگيزه در دختران جوان ما براي رشد مي شود و مي تواند الگويي براي دختران و زنان عزيز كشور ما باشد ، ما تنها دولتی در کشور هستیم که وزیر خانم در کابینه داریم.

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/325
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد
  • بازدید


    نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه