جلسه با مردم استان اصفهان، قم، کرمانشاه و مرکزی

صبح روز پنجشنبه 16 بهمن 99 جلساتی بصورت آنلاین با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و جمعی از مردم انقلابی استان های اصفهان، قم، کرمانشاه و مرکزی برگزار شد که در این جلسه حاضرین نظرات و دغدغه های خود را در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح و در ادامه دکتر احمدی نژاد نیز دیدگاه های خود را تشریح کردند.

 

ایشان  ضمن تشكر از موارد مطروحه منشاء مشكلات را در دو مورد بررسي كردند:

١. تلقي از انسان و نوع نگاه به انسان
٢. ساز و كارهايي كه براي مديريت جامعه اتخاذ مي شوند

در تشريح اين دو مورد ایشان فرمودند:

انسان و موضوع انسان بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد. شناخت انسان از مهمترين مواردی است كه تا حاصل نشود مديريت جامعه به شكل مناسب امكان پذير نخواهد بود. شناخت صحيح از انسان منجر به درك صحيح از حقوق انسان مي شود، حقوقي چون آزادی، عدالت و كرامت كه برای همه انسان ها مساوی است، مردم در حقوق اساسی مساوی هستند. در ثروت طبيعی و تعيين حق سرنوشت مساوی هستند و اين در انحصار عده ای خاص نيست، حق عده ای اقليت نيست و تنها شامل گروهی، قشری و يا جامعه ای خاص نمی باشد.دولت و حكومت موظف به تأمين امنيت، عدالت، آزادی و برداشت موانع هستند. امروزه در دنيا نوع حكومت ها به گونه ای است كه تبديل بر ضد فلسفه وجودی خود شده اند و علت آن در قدرت طلبی های عده ای است.انسان ها حق انتخاب دارند و اگر اين حق از ايشان سلب شود ديگر بهشت و جهنم، خوب و بد، پاداش و جزا معنی ندارد. همه اين مفاهيم در سايه انتخاب هاي مردم است كه معني پيدا مي كنند. ازطرفی تمركز قدرت و ثروت در بين عده اي موجب ايجاد فقر، فساد و تبعيض مي شود. جنگ، تحقير انسان ها و غارت ثروت ملت ها به دليل تمركز اختيار و انتخاب است.عده اي حق مردم را در حد يك برگ كاغذي مي دانند كه مي آيند و در صندوق مي اندازند و بيش از اين حقي براي مردم قائل نيستند. اگر مديريت جوامع با مشاركت مردم باشد ريشه ظلم خشكيده مي شود. ظلم زماني اتفاق مي افتد كه اكثريت محكوم به تصميم و اختيار اقليت هستند.ايشان بيشترين عامل موثر در فرهنگ عمومي را رفتار حكومت ها مي دانند. ایشان در بخش پایانی صحبت های خود افزودند عده ای منتقدين را ضد انقلاب مي خوانند! مگر مي شود يك ملت ضد انقلاب باشد؟ اين انقلاب توسط مردم و به رهبری حضرت امام به نتيجه رسيده است، مگر می شود تمام اين مردم بر ضد خواسته خود باشند. حال سوال اينجا است. آيا ضد انقلاب می توانست بيش از اين كه امروز هست به انقلاب و مردم آسيب بزند؟ كسانيكه موجب اين وضعيت شده اند ضد انقلاب هستند.

 

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/376
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد


    نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه