سخنان دکتر محمود احمدی نژاد در کلاب هاوس

هم اکنون دکتر احمدی نژاد در حال گفت و گو در کلاب هاوس هستند.

بخشی از سخنان دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

در ۷۰ سال اخیر، مدیریت ما، تلفیقی-اقتباسی بوده است.
 هر زمان توده‌های مردم از سطح تصمیم‌سازی دور می‌شوند، حلقه‌های بسته مدیریتی شکل می‌گیرد.
تعیین سرنوشت، حق تک تک انسانهاست به طور مساوی.
 جامعه‌ی ایده‌ال، جامعه‌ای است که همه به طور مساوی بتوانند از این حق استفاده کنند.
 نحوه استفاده از ثروت طبیعی، باعث فاصله طبقاتی شده است. هر جا فاصله اقتصادی ایجاد شود، فاصله سیاسی هم شکل می‌گیرد.

افرادی رفته‌اند با رانت‌های حکومتی، به بخشی از ثروت طبیعی دست پیدا کرده‌اند.
 در کشور ما، نفت در اختیار دولت است. آیا وقتی دولت، پول نفت را به خدمات تبدیل می‌کند، به صورت عادلانه توزیع شده است؟ قطعا پاسخ منفی است.

 فاصله طبقاتی به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند؛ چون ثروت طبیعی به صورت تبعیضی، توزیع شده است.
وقتی جامعه ما، از لحاظ اقتصادی، طبقاتی است، از لحاظ سیاسی نمی‌تواند طبقاتی نباشد.
 وقتی انحصار و احتکار در دولت وجود دارد، بحث از آزادی، چه موضوعیتی پیدا می‌کند؟

وقتی دایره اختیارات، دولت(به معنای حکومت) بزرگ می‌شود، در واقع مردم دارند کوچک می‌شوند.
 برای هر فعالیتی باید از میزهای مختلف، عبور کنید تا مجوز بگیرید.
می‌آییم یک نفر را به عنوان فاسد، اعدام می‌کنیم، فکر می‌کنیم، فساد را ریشه‌کن کرده‌ایم.
 تا وقتی تمرکز ثروت و قدرت است، فساد زاییده می‌شود.
 بودجه انعکاس ساختار مدیریتی کشور است. تا زمانی که ساختارها تغییر نکند، بودجه نیز تغییر نمی‌کند.
 از دهه ۴۰ تمام قانون‌گذاری‌ها، باعث افزایش اختیارات و تمرکز قدرت در دولت و کاهش اختیارات مردم بوده است.
 به هر نسبتی که اندیشه و آزادی، محدود شود، انسان محدود شده است.
 ثروت طبیعی، ابزار رشد انسان‌هاست.
کل تاریخ، فرایند ظهور انسان و تجلی اکمل خداست. حقیقت انسان، زمانی ظهور می‌کند که از همه‌ی قیود، آزاد باشد.شیطان می‌خواهد، فاصله طبقاتی، فقر، جنگ و درگیری باشد. چون تا زمانی که اینها باشد، انسان نمی‌تواند رشد کند.

این خبر درحال تکمیل است.

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/609
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد


    نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه