اعاده حق

یادداشتی از دکتر علی اکبر جوانفکر

رهبر انقلاب در سخنان خود در روز پنجشنبه گذشته گفتند: معنای عدم احراز صلاحیّت این است که شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صلاحیّت دارد، ممکن است صلاحیّت بالایی هم داشته باشد امّا گزارشها، امکانات، آشنایی‌های شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ بنابراین عدم احراز صلاحیّت دلیل بر بی‌صلاحیّتی نیست!

در این ارتباط چند نکته مطرح است:

۱- امام علی(ع) در برنامه های اصلاحی دوره زمامداری خود"گماشتن نیروهای صالح و کارآمد در مصادر امور حکومت" را از وظایف خویش می دانست زیرا پایه ریزی و دوام حکومت عدالت گستر، بدون کارگزاران شایسته، عملی نخواهد بود.

۲- اگر شورای محترم نگهبان نتوانسته است صلاحیت برخی افراد را احراز کند، در حالی که آن افراد به طور قطع واجد صلاحیت بالایی هستند، آیا حاکم جامعه اسلامی با علم به اشتباه بودن تصمیم اتخاذ شده، می تواند خود را از انجام اصلاح امور مبرا بداند؟! در حالی که اقدام حاکم به اصلاح تصمیم، می تواند مانع از وارد آمدن خسارت سنگین و غیرقابل جبران به جامعه و اساس کشور و انقلاب شود!

۳- شورای نگهبان در مورد دکتر احمدی نژاد، نیازمند احراز صلاحیت نیست زیرا پیش از آن، دو بار در سال‌های ۸۴ و ۸۸ ایشان را احراز صلاحیت کرده است، بنابراین اکنون باید به میلیونها تن از مردمی که به بازگشت ایشان به عرصه خدمت دل بسته اند، توضیح داده شود که بر اساس کدام دلایل و مستندات قابل فهم؛ ایشان را رد صلاحیت کرده اند. پذیرفته نیست که شورای محترم نگهبان نسبت به این انتظار به حق مردم، از خود بی تفاوتی نشان دهد.

۴- اگر بپذیریم که شورای نگهبان بر اساس گزارشها، امکانات و آشنایی‌های خود نتوانسته است شخصیت شهیری مانند دکتر احمدی نژاد را احراز صلاحیت کند، آنگاه این سوال مطرح می شود که چگونه توانسته است افرادی را که بعضا نزد مردم چهره های گمنام و خارج از صحنه سیاست محسوب می شوند، احراز صلاحیت کند؟! آیا این امر بیانگر یک تناقض رفتاری نیست؟

۵- تصمیم گیران کشور باید توجه کنند که نگرانی های فزاینده مردم از فرایندهای طی شده در مسیر انتخابات ۱۴۰۰، بیش از هر چیز متاثر از خسارات سنگین و جبران ناپذیری است که طی هشت سال گذشته و در نتیجه همراهی با تصمیم شورای نگهبان دایر بر تایید صلاحیت آقای حسن روحانی برای دوره های یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری متحمل شده اند!

۶- تصمیمات شورای محترم نگهبان در رد یا تایید صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری، تاثیر مستقیم، عمیق و تعیین کننده ای بر سرنوشت ملت ایران دارد، بنابراین بی تفاوتی نسبت به اشتباهات این شورا، نه فقط موجب تحکیم و افزایش اعتبار شورای نگهبان نخواهد شد، بلکه  به مصلحت انقلاب و کشور نیست و دربردارنده منافع ملت ایران نیز نخواهد بود.

لینک کوتاه : https://drahmadinejad.com/fa/621
  • منبع : وب سایت رسمی دکتر احمدی نژاد


    نظر شما

    About text formats

قوانین ارسال دیدگاه